X
تبلیغات
نظام پیشنهادها - فهرست عناوین پیشنهادات واصله

عناوین:

 1. اصلاح روند کاری در سیستم بایگانی اسناد
 2. صدور صورتحساب اجرایی
 3. اصلاح بند الف- گزینه پنج بخشنامه شماره چهار جدید حقوقی
 4. کاهش یا حذف تعداد پرونده های نامشخص در آمار ماهیانه بازرسی
 5. نصب صندوق ارایه خدمات سیستمی (مکانیزه) تامین اجتماعی به بیمه شدگان
 6. کوتاه نمودن مسیر استحقاق درمان
 7. ایجاد پایگاه اطلاعاتی شناورها
 8. نصب نرم افزار سما
 9. مکانیزه کردن فرم صورتجلسه کمیته سامان سوابق
 10. پرداخت هزینه مهدکودک
 11. متحدالشکل نمودن لباس همکاران
 12. واگذاری واحد حمل و نقل و راننده به بخش خصوصی
 13. بهبود روند کار در ماشین نویسی
 14. مکانیزه نمودن فرم پرسشنامه نامنویسی
 15. جمع مکانیزه سوابق بازنشستگی و سایر شعب
 16. اضافه نمودن تاریخ و شماره نامه دوره آموزشی کارکنان در سیستم پرسنلی
 17. کنترل اضافه کار از طرف مدیریت شعبه در سیستم حقوق و دستمزد
 18. پرداخت مزایای انگیزشی
 19. صدور کارت هوشمند جهت بیمه شدگان
 20. درج دستمزد واقعی در لیست
 21. تقسیم بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
 22. ارائه مفاصاحساب به پیمانکار در محل اداره کل 
 23. ---
 24. انتقال اسناد به دوره بعد (مخصوصا افتتاح اسناد فروردین)
 25. برطرف کردن واریزی های ناشناس که اشتباها واریز حساب سازمان می شوند
 26. صدور مکانیزه نامه ها، منوی سیستم مکانیزه اعلامیه ها
 27. اطلاع رسانی ضعیف به همکاران در خصوص تسهیلات اعطایی به کارکنان
 28. پرداخت حقوق و مزایا نیروهای شرکتی
 29. نظارت و سرکشی
 30. اخذ مجوز رفاه گستر جهت شهرستان های بندرعباس، قشم، کیش
 31. اجرای دقیق بخشنامه شماره یک بازرسی
 32. ابلاغ احکام درآمد و اجرائیات
 33. نصب سیستم کنترل مراجعه کنندگان و ثبت شماره نوبت
 34. وصول بهنگام مطالبات معوق
 35.  امکانات رفاه گستر در شهرستان های بندرعباس، قشم، کیش
 36. تفویض اختیار مدیران در تصمیم گیری بودجه استان
 37. لحاظ نمودن سوابق ایرانیان خارج از کشور
 38. تغییر فرم سوابق خام
 39. بهبود در وضعیت محاسبه مبالغ فرزند چهارم
 40. تغییر در منوی افراد تبعی ذکور بالای 18 سال
 41. از بین بردن کاغذ بازی اضافه
 42. تشدید فعالیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر
 43. کنترل لیست های دستی
 44. استفاده از ابزارهای تشویقی برای پیمانکاران مشمول ضریب 15%+9/1
 45. راه اندازی باجه بانک رفاه به شعبه
 46. ایجاد سیستم سراسری جهت دسترسی آسان به اطلاعات سازمان در کلیه شعب
 47. مکانیزه نمودن ابلاغ
 48. در خصوص شناورهای صیادی و باری، در خصوص کارت بانکهای مالی
 49. عدم ارسال تایید فاکس به شعبه مقصد و بالعکس در خصوص استحقاق درمان سایر شعب
 50. فعال نمودن حسابهای شناسنامه دار در سیستم دفترداری مالی
 51. فعال نمودن (منابع و مصارف) در سیستم دفترداری مالی
 52. اضافه نمودن منوی نامنویسی دفترچه بیمه شدگان فرزند چهارم در سیستم تامین
 53. کنترل بیشتر روی اثاثیه کمتر از 500000 ریال از طریق سیستم دفترداری مالی
 54. ایجاد و اضافه نمودن کلیدی در نامنویسی و حسابهای انفرادی جهت ثبت مشخصات هویتی پیمانکار
 55. بهبود در عملکرد سیستم پرداخت حقوق و مقرری بگیران بیمه بیکاری و مستمری بگیران
 56. صرفه جویی در کاغذ
 57. تحول و تکامل در بازرسی
 58. بهبود چالش های موجود در سیستم تعهدات قانونی (امور مالی)
 59. ایجاد فایل جدید در سیستم جهت نمایش کلیه قراردادهای پیمانکاران در کل شعب استان
 60. ایجاد فایل جدید در سیستم جهت اخذ پرینت از سوابق کل بیمه شدگان کشور
 61. طریقه ارسال دورنویس
 62. ارسال آخرین ماه پرداخت حق بیمه از طریق پیام کوتاه (sms)
 63. ارزیابی مسئول واحد بوسیله کارمندان همان واحد
 64. انتخاب بازرسی های گروه 13 به صورت هر 4 ماه یکبار
 65. امکان انتخاب کارگاه ها در منوی برنامه روزانه به تفکیک کد کارگاهی یا آدرس
 66. انجام معاینات پزشکی جهت صدور دفترچه
 67. اختصاص بودجه ورزشی جهت شعبه
 68. در خصوص بیمه های اختیاری و مشاغل آزاد
 69. در خصوص بیمه های اختیاری و مشاغل آزاد
 70. ریز دستمزد
 71. در رابطه با بیمه بیکاری
 72. در رابطه با ثبت سوابق بیمه شدگان پورسانتاژ
 73. در خصوص اتومبیل های سواری مناطق گرمسیری جنوب کشور
 74. تعمیرات اساسی ساختمان
 75. مرخصی کارکنان جزیره کیش
 76. بهبود مسائل رفاهی کارکنان جزایر
 77. در خصوص بایگانی فرم های استعلام استحقاق درمان و اعلام شماره سریال دفترچه
 78. در خصوص پرفراژ کردن سوابق ارسالی از سایر شعب
 79. ایجاد بخشی در دفترچه جهت ثبت نام پدر و شماره مسلسل شناسنامه
 80. بازدید روسای شعب از دیگر شعب استان
 81. لغو یا افزایش مدت زمان ذخیره مرخصی سالیانه
 82. حذف یا اصلاح جمله " خواهشمند است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ این صورت بدهی جهت اخذ برگه پرداخت به این شعبه مراجعه نمایید " از پایین صورت حسابها
 83. ایجاد حفاظ شعبه کیش
 84. تعویض اتومبیل های فرسوده
 85. نمایش لیستی از پرونده های قابل اجرا جهت تبصره الحاقی ماده 38
 86. هوشمند نمودن سیستم در خصوص مبالغ مندرج در فیش های پرداختی
 87. تشخیص حروف مشابه در سیستم
 88. جلوگیری از پرت انرژی ساختمان و امنیت مدارک سازمان
 89. نمایش پرونده ها ی پیمانکاری طرف قرارداد با واگذارندگان مختلف به تفکیک
 90. خرید یک دستگاه کامپیوتر lap top
 91. اضافه نمودن منوی مشاهده بازرسی در منوی باجه دریافت لیست و حق بیمه در هنگام تحویل جهت کنترل لیست حق بیمه و بازرسی کارگاه
 92. عدم رعایت افزایش سطوح دستمزد سالانه در برخی از کارگاه ها
 93. بکارگیری سیستم هوشمند (تلفن بانک) برای استحقاق درمان
 94. افزایش تامین اعتبار دفترچه های درمانی
 95. چاپ دفترچه سایر شعب با یک پورت
 96. ارتقاء گروه کارکنان
 97. ادغام سیستم حضور و غیاب و پرسنلی
 98. بهبود روند ارسال نامه ها و مکاتبات بین شعب
 99. افزایش مبلغ هزینه سفر کارکنانی که به ماموریت اعزام می شوند
 100. صرفه جویی در مصرف برق
 101. ارتقاء سیستم صندوق کارگشایی
 102. رفع مغایرت پورسانتاژ واحد درآمد با پورسانتاژ واحد مالی (ایجاد کلید و منو)
 103. اصلاح روش های محاسبه غرامت دستمزد و بارداری به صورت علی الحساب
 104. بیمه شدگان و مستمری ها
 105. انتخاب وسیله رفت و آمد آزاد
 106. ایجاد محل مناسب برای پرونده های فنی
 107. سیستم حیطه دسترسی کاربران در سیستم shob
 108. سیستم تعهدات قانونی
 109. درج و اضافه کردن شماره کارگاه های صیادی در مجوز صید ارسالی از شیلات
 110. اصلاح سیستم دریافت حق سرانه فرزند چهارم
 111. اصلاح نظام پیشنهادات
 112. ادغام کمیته های تخصصی و کمیته استانی نظام پیشنهادات
 113. سیستم نوبت دهی خودکار
 114. تلفیق صدور دفترچه تامین اعتبار و سوابق
 115. کاهش و از بین بردن تعداد افراد مقرری بگیران بیمه بیکاری
 116. تفییر روند صدور بدهی و ابلاغ به کارفرما
 117. تغییر ساختار سازمان
 118. تغییر میزان ضریب حق بیمه پیمانکاران غیر عمرانی
 119. مقایسه هزینه ها و درآمدهای ابلاغی بهترین فرم امتیاز دهی شعب
 120. اخذ فرم درخواست مدارک از سیستم
 121. بالا بردن تعرفه های پروتز و اروتز
 122. حذف کلمه تعهد
 123. تفکیک دستمزد مقطوع در روستاها و شهرها
 124. بهبود تقسیم حق الاجرا
 125. پیشنهاد در خصوص نظام پیشنهادات دفترچه یادداشت
 126. حق بیمه کارکنان
 127. بیمه کمک رانندگان
 128. برگزاری مسابقه عملی دانش اداری در سطح استان
 129. افزایش هزینه سوخت اتومبیل
 130. ثبت مانده بدهی کارفرمایان در فیش های پرداخت حق بیمه ماهانه
 131. تعویض فرم های اجرائیه
 132. بهینه نمودن اخذ حق بیمه و دفترچه درمان
 133. ایجاد تسهیلات بیشتر جهت مستمری بگیران و بازنشستگان
 134. تهیه وسایل جانبی کامپیوتر مورد نیاز شعب
 135. ثبت اسناد فنی
 136. حق بیمه
 137. کارگشایی
 138. برگ مفاصاحساب درآمد و تعرفه های اسناد پزشکی
 139. انتصاب نمایندگان سازمان در مجامع کارگری و کارفرمایی
 140. برگزاری دوره های مدیریت مالی و بودجه ای
 141. ایجاد منوی جدید در ثبت دوره های آموزشی کارکنان
 142. فاقد عنوان
 143. استفاده از تلفن های خودکار
 144. گزارشات بازرسی فنی
 145. راهنمای نحوه تهیه دیسکت حق بیمه
 146. ترک کار
 147. ایجاد کلاسها یا سمینارهای آموزشی در خارج از استان محل خدمت کارکنان
 148. کفالت والدین
 149. پروتز و اروتز
 150. برقراری مجدد مستمری در صورت طلاق شوهر دوم
 151. صدور دفترچه سایر شعب و بکاپ بیمه شدگان شعبات همجوار
 152. ایجاد سیستم آماری مجزا
 153. ایجاد منو گزارش پرداخت حق بیمه رانندگان و آدرس راننده
 154. حق سرانه درمان فرزند چهارم به بعد
 155. نوع ابلاغ
 156. قراردادهای بنیاد مسکن دوماخذه
 157. ایجاد نمودن دستورالعمل ها و بخشنامه ها در هر منو بصورت جداگانه در سیستم
 158. مغایرت گیری لیست و بازرسی در خصوص پرونده های صنفی
 159. اصلاح روند ترک کار شرکت های دولتی
 160. صدور کارت شناسایی برای مستمری بگیران و بیمه شدگان
 161. چاپ عکس اسکن شده بیمه شدگان روی دفاتر درمانی
 162. پرداخت هزینه پروتز و اروتز به افراد درجه یک بیمه شده
 163. سیستمی نمودن بخشنامه ۶۳۳ امور بیمه شدگان
 164. بهبود فرایند درخواست استحقاق درمان صدور دفترچه برای بیمه شدگان سایر شعب
 165. طرح ارتقای سلامت و شادابی همکاران
 166. امکان دادن خانه های اجاره به شرط تملیک به همکاران
 167. جایزه دادن به بیمه شدگان به دلیل استفاده کم از دفترچه درمانی
 168. انتخاب نماد برای سازمان
 169. طرح استفاده از پست الکترونیک برای استحقاق درمان و سوابق
 170. استفاده از دفترچه درمانی بعنوان وسیله ای برای تبلیغات
 171. نصب بیلبورد تبلیغاتی بجای تابلو و بروشور
 172. جذب زودتر از مدت میزان حق بیمه ها و به گردش درآوردن آنها
 173. استفاده کامل از نسخه های دفترچه بیمه درمانی
 174. صدور دفترچه برای برادر و خواهر صغیر بیمه شده اصلی
 175. استفاده بیشتر از خدمات اینترنت
 176. در خصوص حمایت از زنان بیوه
 177. ایجاد منوی جدید هنگام ثبت در نامنویسی بیمه شدگان افراد بالاتر از ۶۰ سال سن و یا مجوز ورود ثبت افراد بالاتر از ۶۰ سال سن
 178. آمار کلی واحد اجراییات به تفکیک ماهانه
 179. ایجاد منوی ثبت تعهدنامه فرزندان اناث بر اساس شماره و تاریخ در سیستم نامنویسی
 180. حذف چند ستون از ستون های موجود در لیست حق بیمه
 181. یک نسخه ای کردن لیست های حق بیمه هنگام دریافت لیست
 182. فاقد عنوان
 183. افزایش تعداد برگ های دفترچه از ۱۵ به ۲۰
 184. چاپ مدارک و نحوه تکمیل فرم نامنویسی در پشت آن
 185. فاقد عنوان
 186. فاقد عنوان
 187. تخصیص تعدادی اتوبوس از فلکه برق به شعبه ۲ بندرعباس
 188. خرید و نصب ژنراتور
 189. بازشدن منوی اصلاح هویتی کارگاه ها برای کارکنان واحد بازرسی
 190. ایجاد و ساخت یک اتاق مخصوص جهت صرف صبحانه
 191. ایجاد و ساخت اتاق انتظار کنار درب ورودی
 192. ارسال اعلامیه و اخطاریه از طریق پست
 193. تامین رفاه نگهبانان در زمینه ناهار
 194. نامین رفاه کارمندان در اضافه کار در زمینه ناهار
 195. اختصاص دادن درصدی از وجوه دریافتی حق بیمه سرانه فرزند چهارم و دفترچه های مفقودی و امحایی به همکاران
 196. درج مسابقه در روزنا مه های محلی
 197. انجام برخی از امور بیمه شدگان و کارفرمایان با استفاده از تلفن گویا
 198. ازدواج همکاران
 199. ماموریت روسای شعب
 200. مرخصی روزانه کارکنان
 201. اسکن کردن اظهارنامه اولیه
 202. نامه های پستی
 203. ایجاد منوی جدید شماره بیمه های نامنویسی شده
 204. ایجاد منوی جدید وضعیت کارگاه های فعال و نیمه فعال و راکدی بر اساس سال و ماه مربوطه
 205. اضافه کردن منوی جمع در سوابق خام حذف درج کپی های شناسنامه افراد تحت تکفل در پرونده های فنی کارامد کردن کارنامه های سوابق
 206. صدور مفاصاحساب برای پیمانکار در قبال اخذ وثیقه
 207. واگذاری باجه دریافت به بخش خصوصی
 208. دیسکتی کردن مجوزهای صید
 209. نصب دستگاه هوشمند تامین اعتبار دفترچه های در مان در محل شعبه
 210. ایجاد بانک باجه در محل شعبه
 211. فاقد عنوان
 212. فاقد عنوان
 213. بازنگری در وضعیت اضافه کار همکاران
 214. فاقد عنوان
 215. فاقد عنوان
 216. نصب تلویزیون های دیجیتال LCD
 217. منوی جدید کنترل چکهای درآمد از طریق مدیریت
 218. کاهش پرونده اجراییات و مطالباتی زیر ۱۰۰۰۰۰ ریال
 219. پیمانکاران واگذارنده کار
 220. کنترل مکانیزه پرداخت های ماهانه مستمری ها
 221. مستند سازی صورت حساب های بیلان
 222. دید و بازدید از خانواده بازمانده همکاران
 223. کاهش هزینه تعمیرات منازل سازمانی
 224. تسریع در پاسخگویی به استحقاق درمان
 225. اصلاح اسفند سالهای غیر کبیسه از ۳۰ به ۲۹ در مورد سوابق ناشی از فرم ۱/۳
 226. حذف دفاتر کد کارگاه
 227. ارایه خدمات رفاهی به کارکنان استان از طریق انعقاد قرارداد با یکی از هتل ها و یا مراکز تفریحی سیاحتی
 228. بهبود وضعیت مسکن کارکنان
 229. امکانات رفاهی
 230. همراهی با اوامر ساده از سوی ریاست محترم جمهور
 231. روان سازی مصوبه هییت وزیران موضوع تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶
 232. اطلاع رسانی در سطح مدارس و دبیرستان ها
 233. ایجاد تسهیلات آموزشی جهت فرزندان کارفرمایان و بیمه شدگان تحت پوشش
 234. جلب مشارکت NGO ها و گروه های محلی در فرهنگ سازی آموزش و اطلاع رسانی مسایل بیمه ای به بیمه شدگان و مستمری بگیران
 235. افزایش راندمان کاری واحد
 236. فاقد عنوان
 237. طرح یک برنامه نرم افزاری
 238. بازپرداخت مرخصی مازاد کارکنان
 239. اتوماسیون اداری
 240. صدور دفترچه به صورت تلفنی و تحویل آن درب منازل
 241. حذف نسخه دوم سوابق ارسالی به سایر شعب
 242. ضحیم شدن اوراق مفاصاحساب
 243. دریافت لیست کارگاه ها از طریق اینترنت
 244. فاقد عنوان
 245. آموزش و آشنا نمودن افراد جامعه از دوران تحصیل به منظور بالا بردن سطح آگاهی از خدمات تامین اجتماعی
 246. اخذ درخواست بازنشستگی ۶ ماه قبل از احراز شرایط
 247. حذف معرفی بکار موقع پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری
 248. سیستم آموزش مجازی کارکنان استان
 249. ثبت سریع اسناد معوقه در سیستم
 250. دسترسی سریع به مدارک مستمری بگیران
 251. امتیازبندی واگذاری خانه های سازمانی
 252. اعمال دستمزد طبق احکام قبل از سال ۷۰ جهت انتقال کسور با توجه به عدم ثبت دستمزد سالهای مذکور در سیستم
 253. ایجاد منوی جدید نمونه فرم ها در سیستم برای هر واحد
 254. ثبت دفتر اجراییه
 255. ثبت ابلاغ بدهی های اجرایی
 256. ابلاغ بدهی اجرایی و درآمد
 257. کاهش تعداد ارباب رجوع در شعبه
 258. مجهز کردن تمامی طبقات به آب سردکن در شعبه ۲ بندرعباس
 259. برطرف کردن مغایرت بانک درآمد ماه گذشته
 260. انتقال و یا اضافه نمودن لیست دوره ایی اجرایی از باجه دریافت به بانک درآمد
 261. افزایش سرانه ورزشی همکاران از محل حق الاجرای جذب نشده سهم ابزار و امکانات سیاحتی سهم درآمدهای سازمان
 262. تعیین فرد یا اختصاص ردیف تشکیلاتی به عنوان مسئول پیگیری وصول مطالبات معوق
 263. دریافت همزمان مبلغ حق الاجرا متعلقه به هر قسط به تناسب میزان ریالی در تقسیط نامه های صادره واحد اجراییات
 264. ---
 265. فاقد عنوان
 266. برگ مفاصاحساب درآمد
 267. ایحاد منو جهت مشاهده کل بدهی های اجرایی کارگاه بصورت تجمیع
 268.   ---
 269. تعریف کردن سن قانونی بیمه نمودن افراد در زمان اختصاص شماره بیمه به سیستم
 270. فاقد عنوان
 271. تهیه کتابچه دستورالعمل اداری
 272. کفالت والدین
 273. کارگاه آموزشی
 274. ایجاد کمیته کیفیت در استان هرمزگان
 275. کلاس توجیحی جهت کارکنان
 276. اضافه نمودن منوی در قسمت جستجو بر اساس کدینگ
 277. منوی جدید جهت ثبت چک های در جریان وصول سنوات گذشته
 278. سیستم دفتر تعهدات قانونی
 279. اختصاص کد رمز جداگانه جهت دو منوی محاسبه گروهی و حذف محاسبه گروهی
 280. برخورد با کارگاه ها و پیمانکاری های متخلف
 281. فاقد عنوان
 282. بهبود محاسبات پیمان
 283. وصول بدهی های معوق سازمان
 284. معرفی خدمات سازمان به کارفرمایان و بیمه شدگان
 285. مشاوره و راهنمایی ارباب رجوع قبل از ورود به شعبه
 286. تبصره الحاقی ماده ۳۸ قانون
 287. بهبود کیفیت و تسهیل امور اجرایی
 288. اصلاح ساختار پرداخت حق بیمه صنوف با توجه به دریافت لیست دوره ای
 289. تشکیل هیئت تجدید نظر در مراکز استان ها
 290. ارسال فیش های پرداخت شده کارفرما در شعبات بانک رفاه در مهلت مقرر
 291. منوی جستجو در قسمت شرح نشانی
 292. تصحیح پرونده با استفاده از امکانات سیستم
 293. تهیه صحیح آمار تعداد لیست های ریاضی فنی نشده
 294. اخذ گردش حساب بطور صحیح از سیستم
 295. قابلیت برداشت اطلاعات از اینترنت
 296. سراسری شدن شبکه تامین اجتماعی
 297. حذف ماده ۱۰۳ قانون تامین اجتماعی
 298. آوردن گزارشات فاقد کارگر و تعطیلی در برنامه روزانه سیستم
 299. اصلاح دریافت حق سرانه درمان فرزندان چهارم به بعد
 300. فرم گزارش بازرسی کاربن دار
 301. رویت عدم اشتغال و ترک کار بیمه شده در گزارشات بازرسی
 302. اسکن کردن عکس یبمه شدگان روی دفاتر درمانی
 303. بازرسی کردن سیستماتیک از کارگاه های تعطیل و فاقد کارگر
 304. جلوگیری از ارسال لیست خلاف
 305. تصحیح دستور اداری در واحد بازرسی
 306. اصلاح منوی نشان دهنده آمار ابلاغ نشده شعبه
 307. مکانیزه کردن توزیع نامه های وارده
 308. بازخرید مرخصی استحقاقی پس از بازنشستگی
 309. مکانیزه کردن پاسخگویی به استحقاق درمان و پرداخت غرامت دستمزد بیمه شدگان به صورت شبکه
 310. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی تایپ
 311. کاربنیزه شدن برگه های مفاصاحساب
 312. تجهیز و پاکسازی پارکینگ
 313. بهبود سیستم ثبت سند بیمه بیکاری در سیستم بیمه شدگان
 314. بهبود سیستم وصول مطالبات
 315. بهبود سیستم چاپ دفترچه های درمانی
 316. بهبود سیستم ارائه استحقاق درمان به بیمه شدگان
 317. بهبود سیستم ها و افزایش رضایت مندی در کار
 318. رعایت قوانین در واحد حسابرسی شعب
 319. جلسه مشترک جهت اجرای درست و صحیح دستورالعمل ها
 320. اعلام کارنامه سوابق بیمه شدگان از طریق اینترنت
 321. وضعیت بازرسی کارگاه ها از طریق اینترنت
 322. تعویض دفترچه های درمان بدون دریافت غرامت دستمزد در زمان استراحت پزشکی
 323. دسترسی آسان و آگاهی از سوابق و وضعیت بدهی کارگاه توسط بیمه شده و کارفرما
 324. اعلام استحقاق درمان به شعب از طریق اینترنت
 325. راه اندازی اتاق فکر در شعب
 326. تعویض پستی دفترچه های درمان
 327. اعلام بدهی کارگاه از طریق اینترنت به کارفرما
 328. تغییر موقعیت جغرافیایی تحت پوشش شعبه یک بندرعباس
 329. کاهش حجم اعتراضات
 330. ثبت پرونده های فنی در رایانه از طریق اسکن کردن پرونده ها
 331. استحقاق درمان سایر شعب
 332. دسترسی کارشناس آمار به اطلاعات مورد نیاز و قابل تحلیل
 333. استفاده از نیروی متخصص با توجه به رشته تحصیلی
 334. آگاهی همکاران از قوانین و مقررات
 335. استخراج ریز کسورات در خصوص بخشنامه ۱۱ امور بیمه شدگان
 336. سوابق ایجادی از طریق پرداخت غرامت دستمزد بیماری و بارداری
 337. قراردادن یک سیستم در شعبه با امکانات نرم افزاری
 338. نصب دستگاه حضور و غیاب لمس
 339. اختصاص غذای میان وعده بخصوص میوه در تایم اداری
 340. طراحی وب سایت برای شعبه
 341. ایحاد یک رویه درست و کامل اطلاع رسانی مشکلات نرم افزاری به سازمان مرکزی و خدمات ماشین
 342. آموزش اصولی و عملی نرم افزارهای مورد نیاز و زبان های برنامه نویسی برای سوپروایزرها
 343. ارتباط سیستم رایانه تعهدات قانونی به سیستم مستمری ها و بیمه شدگان
 344. یکپارچه شدن سیستم نامنویسی و بیمه شدگان در سراسر کشور
 345. اصلاحات سیستم حقوق دستمزد و صرفه جویی در زمان صدور دفترچه درمانی
 346. کنترل حساب های سازمان نزد بانک
 347. بهبود سیستم بانک و درآمد
 348. استخراج سوابق تعهدات بلند مدت توسط امور مستمری ها
 349. انتصاب مدیران بر اساس نظرسنجی کارکنان همان شعبه
 350. ارائه تعهدات کوتاه مدت از طریق اینترنت به بیمه شدگان
 351. حذف فرم درخواست تغییرات هویتی بیمه شده
 352. یکسان شدن نحوه جستجو در سیستم
 353. یکی شدن کلید چاپ در تمامی منوها
 354. خرید و نصب کولرهای دو تکه برای شعب
 355. یکسان شدن کد شهرستان ها در سیستم
 356. بروز رسانی سی دی " نجات " نرم افزار جامع اطلاع رسانی تامین اجتماعی
 357. گسترش برنامه های فرهنگی و مذهبی به اقتضای مناسبت ها در شعبه ۲ بندر عباس
 358. کاهش شماره های موقت (۱)
 359. تخصیص بودجه و تهیه میان روز همکاران
 360. برگزاری اردوهای تفریحی برای همکاران
 361. اختصاص زمان معین جهت استراحت و صرف میان وعده
 362. تخصیص محلی مناسب برای وضو گرفتن خانم ها
 363. استخدام بایگان جهت بایگانی اسناد و ابلاغیه های واحد درآمد
 364. فاقد عنوان
 365. فاقد عنوان
 366. فاقد عنوان
 367. فاقد عنوان
 368. فاقد عنوان
 369. فاقد عنوان
 370. فاقد عنوان
 371. بایگانی پرونده های مستمری بگیران
 372. ثبت سوابق ارسالی توسط واحد نامنویسی
 373. تغییر در مسیر تخصیص کد کارگاه
 374. پرداخت غرامت دستمزد و بارداری
 375. حذف کمک های کوتاه مدت
 376. تهیه مسکن
 377. حذف بازرسی کارگاه و جایگزینی متدهای جهانی
 378. بکارگیری یک نفر بعنوان مسئول ارجاع
 379. رسمی کردن پرسنل قراردادی ماده۴
 380. بکارگیری پرسنل در واحدهای شلوغ
 381. حذف حق بیمه از حقوق پرسنل
 382. تسهیل اعطای وام به کارمندان سازمان از بانک رفاه
 383. کاهش روزهای نگهبانی برای سرایدار
 384. وصول به موقع بدهی رانندگان
 385. دریافت بدهی گذشته رانندگان
 386. فاقد عنوان
 387. فاقد عنوان
 388. فاقد عنوان
 389. تغییر کد ویژه در پرینت سوابق خام بیمه شده
 390. لباس متحدالشکل و تهیه ناهار در اضافه کار
 391. سهیم بودن کلیه همکاران در درآمدهای سازمان حداقل ۱ درصد
 392. تامین رفاه همکاران
 393. اصلاح سیستم حقوق و دستمزد
 394. شناور کردن ساعات کار اداری
 395. اصلاح سیستم نرم افزاری  تعهدات قانونی در واحد حسابداری
 396. واریز حقوق کارکنان به عابر بانک
 397. هماهنگی بین واحد درآمد و بازرسی برای بررسی پرونده های صنوف
 398. تغییر در مسیر صدور دفترچه برای فرزندان بیمه شده اصلی زن
 399. اصلاح منوی ثبت بیمه رانندگان
 400. ساخت انیمیشن
 401. اصلاح منوی رانندگان
 402. حذف مرحله تایید اسناد آماده اجراییه
 403. مشکلات ماشین حساب سیستم
 404. تهیه مهر زمان بندی دریافت لیست
 405. استفاده از سیستم آنلاین جهت پیگیری ارجاعات
 406. استفاده از رنگ آمیزی شاد و متنوع
 407. برگزاری جلسات ماهیانه بخشنامه خوانی با مشارکت کارفرمایان
 408. گرفتن پیشنهادات کارفرمایان و بیمه شدگان
 409. امکان انتقال سوابق به غیر
 410. در خصوص فیش های بیمه های اختیاری و مشاغل آزاد
 411. پرداخت پاداش ششماهه دوم
 412. پرداخت هزینه سفر بیمار و همراه بیمه شدگان و مقرری بگیران قبل از سفر
 413. وام مسکن کارکنان و بهره آنان
 414. کسر دیرکرد وام مسکن
 415. اضافه کردن منوی شهرها در قسمت پاسخ به استحقاق درمان
 416. حذف فرم صدور دفترچه درمان
 417. دریافت نسخه و جلد دفترچه توسط واحد نامنویسی
 418. دوره های آموزشی
 419. پرداخت تعهدات کوتاه مدت در تمامی شعب
 420. برقراری کمک هزینه اولاد و عائله مندی جهت بیمه شدگان زن
 421. ایجاد منوی جدید جهت درج کد پرسنلی جهت ثبت در قسمت نامنویسی
 422. حذف فرم کنترل و پالایش پرونده های صنفی
 423. تفویض اختیار به واحد درآمد بابت کسر حق بیمه افراد فاقد مشخصات
 424. تمهیداتی جهت تغییر تاریخ شروع و پایان قرارداد در منوی تجدید محاسبه پیمان
 425. سهولت در محاسبه حق بیمه پرونده های پیمان دوماخذه که یک ماخذ آن  جزء طرحهای عمران است
 426. راه اندازی منوی مالکین کارگاه های صنفی
 427. واگذاری تعهدات کوتاه مدت به بخش درمان
 428. بازداشت نامه بانکی علیه صاحب حساب چک تضمین پرداخت اقساط برگشتی
 429. عدم دریافت لیست افرادی که اسامی آنها بصورت دست نویس به مجوزهای صید اضافه می شود
 430. تسریع در ثبت شرح نامه در سیستم دبیرخانه
 431. ایجاد یا اضافه نمودن منوی آدرس و کلید چاپ آدرس در سیستم دبیرخانه ورود اطلاعات در منوی گیرنده
 432. فاقد عنوان
 433. فاقد عنوان
 434. انجام سیستمی خروج از دستور کار واحد اجراییات
 435. فاقد عنوان
 436. حذف پرسشنامه نامنویسی
 437. دسترسی به مشخصات هویتی بیمه شده بطور سراسری با F9
 438. مشاهده لیست افراد تبعی با مشخصات کامل بطور سراسری در کشور
 439. فاقد عنوان
 440. آموزش هفتگی بخشنامه ها و دستورات صادره تمام واحدها در شعبه به همکاران
 441. چاپ مکانیزه فرم تبصره الحاقی ماده ۳۸ توسط سیستم
 442. فاقد عنوان
 443. تجمیع بدهی های در مرحله اعلامیه و اخطاریه و اجرائیه هنگام تقسیط بدهی در واحد اجرائیات یا درآمد
 444. درج مهلت پرداخت در فیش های صادره مرتبط با لیست های حق بیمه
 445. پرینت کلیه نامه های پستی از طریق سیستم دبیرخانه بصورت تفکیک
 446. ثبت مجوز صید شناورهای صیادی در سیستم باجه دریافت
 447. طریقه اصلاح بدهی و مغایرت کارگاه های معافیت دار
 448. ارسال نامه ها از طریق ایمیل
 449. کاهش هزینه ارائه خدمات بیمه ای و محاسبه بهای تمام شده خدمات بر اساس سیستم ABC
 450. تفکیک سازمان به دو اداره مستقل ( وصول مطالبات و ارائه خدمات )
 451. عدم الزام درج کد ملی و شماره سریال شناسنامه برای بیمه شدگان متوفی
 452. بهبود سیستم ها
 453. فضای کم و در دسترس مرکز مشاوره و شعبه
 454. بخشنامه مشترک فنی و درآمد سربازی - صدور اعلامیه قبل از صدور فیش
 455. نقل و انتقال رایانه
 456. بیمه بیکاری و سیستم ها
 457. فاقد عنوان
 458. ایجاد سایت خبری اداره کل
 459. حذف یا اصلاح روند آزمون ارتقاء گروه همکاران
 460. اهدا کارت تبریک ازدواج به بیمه شدگان در زمان دریافت کمک هزینه ازدواج
 461. ثبت تاریخ عقد و شماره ثبت همسر بیمه شده اصلی در سیستم
 462. نصب سیستم اعلام حریق در شعبه و بایگانی راکد
 463. فاقد عنوان
 464. نصب سیستم تلفن هوشمند در شعب
 465. تهیه بانک نرم افزاری
 466. امکان ارسال پیشنهاد از طریق سایت اینترنتی
 467. فاقد عنوان
 468. فاقد عنوان
 469. تغییر فرم " درخواست جمع آوری سابقه "
 470. واگذاری گرفتن پرینت تایید سوابق سربازی به واحد فنی
 471. اضافه شدن کاربر ثبت به منوی درخواست اصلاح هویتی
 472. ایجاد تسهیلات و امکانات جهت جلب رضایت ارباب رجوع
 473. اصلاح سیستم درخواست امانت پرونده بایگانی اسناد
 474. درج کلمه " سایر شعب " در منوی ابلاغ احکام در مورد ابلاغیه هایی که توسط سایر شعب ابلاغ می گردد
 475. فاقد عنوان
 476. ایجاد سیستم گردش حساب جهت بیمه شدگان مشاغل آزاد و اختیاری مانند گردش حساب رانندگان
 477. فاقد عنوان
 478. فاقد عنوان
 479. مکانیزه نمودن استعلام استخقاق درمان سایر شعب
 480. طراحی برنامه رابط سوپروایزر و واحدها
 481. بهبود روش پرداخت غرامت دستمزد بیماری و بارداری
 482. فاقد عنوان
 483. چاپ فرم های دو برگه بر روی یک برگ کاغذ A4
 484. استفاده از فرم های باطله
 485. اضافه کردن یک کد ویژه برای ثبت نامه های یکسان
 486. ارسال اعلامیه های بستانکاری در دو نسخه به شعب
 487. اصلاح مسیر اعلام استحقاق درمان به اسناد پزشکی
 488. ایجاد یک گروه کاری از دو شعبه جهت انجام دستورالعمل های اضطراری
 489. اطلاع رسانی به همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی
 490. ایجاد باجه " از من بپرس " در شعبه
 491. کاهش تعداد مراجعین به بایگانی
 492. ترکیب دو فرم پرسشنامه نامنویسی و درخواست صدور دفترچه درمانی
 493. اصلاح سیستم بانک درآمد
 494. تفویض اختیار به شعب درجه ۱ در خصوص امضا مفاصاحساب از یک میلیارد ریال به بالا
 495. اعطا نمودن ۵۰ درصد حق الاجرا به کارکنانی که مستقیما در وصول اجراییات دست دارند
 496. طراحی سیستم جهت دریافت لیست دوره ای برای کارگاه های معافیت دار
 497. تشکیل جلسات با نمایندگان ادارات دولتی
 498. فاقد عنوان
 499. فاقد عنوان
 500. فاقد عنوان
 501. کمیسیون پزشکی
 502. فاقد عنوان
 503. حذف فرم ۱۰ روزه از روند ابلاغ صورتحسابهای صادره
 504. ایجاد شبکه سراسری استحقاق درمان
 505. استعلام و استحقاق درمان
 506. اصلاح جداول دستمزد بر اساس بخش - شهر و مرکز استان
 507. کفالت والدین
 508. اصلاح سیستم بانک درآمد
 509. حذف مدارک زاید از پرونده های فنی
 510. نگهداری سیستم ها و چگونگی برخورد با آنها
 511. تغییر صدور بیلان سالانه درآمد و تغییر تاریخ ابلاغ
 512. اصلاح سیستم بازرسی
 513. ایجاد تعامل بین سیستم های امور بیمه شدگان و مستمری ها با سیستم مالی
 514. اصلاح نحوه دریافت حق سرانه فرزندان چهارم به بعد بیمه شدگان
 515. بیمه کارفرمایان باغ مرکبات
 516. وارد نمودن کد شهرستان " منوجان " در پایگاه اطلاعات مستمری بگیران
 517. باز نمودن منویی در سیستم جهت صادر نمودن چک حقوق مستمری بگیران
 518. تصحیح شماره سریال در پایگاه اطلاعات مستمری بگیران
 519. زمان و نحوه انجام ابلاغ
 520. فاقد عنوان
 521. اضافه نمودن برگه های دفاتر درمانی بیمه شدگان
 522. اصلاح تمدید و صدور دفاتر درمانی افراد شاغل در مطب های پزشکی
 523. تغییر دفاتر درمانی فرزندان چهارم و به بعد
 524. فاقد عنوان
 525. فاقد عنوان
 526. فاقد عنوان
 527. فاقد عنوان
 528. افزایش ابلاغ کارنامه بیمه شدگان
 529. افزایش تعداد بیمه شدگان و وصولی درآمد
 530. اضافه کردن منو یا گزینه ای در واحد نامنویسی برای ابطال شماره سریال
 531. تعویض سیستم برودتی ادارات با تعویض کولرهای سانترال بجای کولرهای معمولی
 532. تغییر و اضافه نمودن بند "ز" در طراحی فرم قرارداد بیمه کارفرمایان کارگاههای صنعتی
 533. ---
 534. اضافه شدن پیام " کارنامه این بیمه شده ابلاغ نگردیده است " در منوی صدور دفترچه بیمه شدگان
 535. اصافه شدن پیام در خصوص ابلاغ صورت های بدهی
 536. کاهش سن کفالت والدین برای مدت ۵ سال
 537. پذیرش ساعت آموزشی جهت ارتقاء مدرک تحصیلی
 538. پذیرش دانشجو از طریق دانشگاه علمی و کاربردی به صورت سهمیه سالانه
 539. درج " مسلسل شناسنامه " در بالای پرینت سوابق خام
 540. عدم استفاده و سوء استفاده من غیر حق از تعهد کفالت پدر و مادر نسبت به بیمه شده ها
 541. ترکیب آمار و مشاوره
 542. محدود کننده آنتن دهی تلفن همراه در جلسات و کنفرانس ها
 543. ایجاد منوی جدیدی در قسمت آمار جهت اعلام آمار استحقاق درمان بصورت دوره ای
 544. استخدام نیروی متخصص رایانه در رشته سخت افزار
 545. ایجاد منویی در قسمت ریاضی و فنی
 546. بیمه کارفرمایان باغ مرکبات
 547. ایجادفایل فارسی کردن چاپگر در تعدادی از قسمت های سیستم
 548. ایجاد فایل فارسی کردن چاپگر
 549. جلوگیری از پرداخت اضافه غرامت دستمزد و بارداری به بیمه شدگان
 550. جلوگیری ار پرداخت حق اولاد اضافه به مستمری بگیران
 551. اخطار دادن سیستم در قسمت صدور اسناد بانکی مقرری بگیران بیمه بیکاری
 552. ایجادفایل جهت تایپ مستمری بازماندگان
 553. ایجاد نرم افزاری برای ثبت اطلاعات فرمهای مربوط به درخواست مراجعه کنندگان
 554. ایجاد فایل کارگاه ها در قسمت سیستمهای حمایت های کوتاه مدت
 555. فرم تغییرات هویتی بیمه شدگان
 556. قطعیت بدهیهای ایجادی بر اساس بازرسی قبل از اعلام بدهی یا ابلاغ بدهی
 557. ایجاد منوی اعتراض به بازرسی
 558. بهبود سیستم تعهدات قانونی
 559. عدم دریافت مابه التفاوت حق سرانه فرزند چهارم
 560. فاقد عنوان
 561. ایجاد فایل پرونده فنی بیمه شدگان
 562. آمار واریزی نیم عشر اجرایی از طریق سیستم مکانیزه
 563. استفاده همکاران از اینترنت
 564. اصلاح فیش واریزی کارگاههای دارای معافیت که به اشتباه فیش دارای مهلت را واریز می کنند
 565. تفکیک واحد امور بیمه شدگان ار مستمری ها
 566. بازبینی تعرفه دندانپزشکی
 567. ارسال پرونده مستمری ها جهت تایید به شهرستان بندرعباس ترجیحا اداره کل استان
 568. کاهش جرایم استفاده از دفترچه های درمانی غیر
 569. نحوه اقدام در خصوص اسماء متبرکه 
 570. نحوه تصحیح اطلاعات هویتی
 571. افزایش جریمه های صدور رفترچه المثنی
 572. فاقد عنوان
 573. فاقد عنوان
 574. بازدید از شعب در تایم اضافه کار و بصورت سرزده
 575. فاقد عنوان
 576. تصحیح جریمه تاخیر پرداخت صورتحساب بدهی
 577. در رابطه با تقسیط در پرداخت مبلغ خدمت نظام وظیفه
 578. انتقال راه پله طبقات ساختمان اداری کیش از ضلع شمالی به ضلع جنوبی
 579. تعبیه قسمتی از پشت لیست پرداخت حق بیمه به رسید لیست
 580. اعلام سابقه به امور بیمه شدگان بصورت مکانیزه
 581. اصافه نمودن رقم کنترل کننده یا دیجیت در برنامه ارایه دیسکت
 582. ایجاد منوی اصلاح و یا حذف در ثبت مشخصات چک
 583. اخذ حق بیمه رانندگان بطور کامل
 584. اصلاح دریافت سرانه درمان بیمه حرف ئ مشاغل آزاد
 585. درج نشانی کارگاه ها در فرم های کارنامه سوابق
 586. امکان اختصاص شماره بیمه بر اساس فرم گزارش بازرسی کارگاه
 587. خلاصه نمودن و سرعت بخشیدن به ثبت و صدور در سیستم دبیرخانه
 588. سیستم بیمه های خاص
 589. در خصوص نصب تابلو اعلانات
 590. یکسان کردن مهرهای شعب استان
 591. معافیت ۵۰ درصدی حق بیمه کارکنان شاغل سازمان در مناطق محروم
 592. ایجاد آیتم در خصوص ارتقاء گروه استحقاقی کارکنان
 593. اصلاح نام پدر برای افراد تبعی
 594. امکان خرید کامپیوتر اقساطی به همکاران
 595. فاقد عنوان
 596. فاقد عنوان
 597. فاقد عنوان
 598. کنترل و پرداخت کمک هزینه همسر و حق اولاد
 599. نامنویسی بیمه شدگان شماره دار از طریق گزینه ثبت کارکرد ماهانه
 600. صرفه جویی در کاغذ و تسریع در ارسال سوابق
 601. تهیه گزارش سوابق واصله از سایر شعب
 602. تهیه اطلاعات مورد نیاز هر همکار
 603. تهیه سی دی صوتی در خصوص آشنایی با سازمان
 604. طراحی فرم ارایه پیشنهاد در وب سایت استان
 605. چاپ ویژه نامه در خصوص تکریم کارکنان
 606. امکان ثبت چکهای دریافتی از کارفرمایان بابت سپرده در سیستم
 607.   صدور مكانيزه نامه هاي تايپي
 608.   ورزش همكاران
 609.   فاقد عنوان
 610.   دريافت ليست مكانيزه
 611.   ارسال ليست پيمانكاران از طريق اينترنت
 612.   صدور يك فيش جهت پرداخت همزمان حق الاجرا با حق بيمه با بيمه بيكاري و جرائم
 613.   گروه آماري و آمار
 614.   حذف كارشناسان فرابري داده ها از ليست كشيك شعب
 615.   اصلاح سيستم مكانيزه حسابداري newAcc
 616.   ايجاد قسمتي در بخش ريز دستمزد بيمه شدگان ( عادي و خاص )
 617.   در خصوص بهبود سيستم حقوق و دستمزد
 618.   قطعيت بدهيهاي ايجادي بر اساس بازرسي كه قبل از اعلام بدهي يا ابلاغ بدهي
 619.   فاقد عنوان
 620.   فاقد عنوان
 621.   فاقد عنوان
 622.   فاقد عنوان
 623.   فاقد عنوان
 624.   چاپ آرم سازمان بر روي پرينت سوابق خام بيمه شده
 625.   استفاده از كاغذ هاي آرم دار براي پرينت سوابق
 626.   فاقد عنوان
 627.   ابلاغ ساير شعب
 628.   استفاده از مرخصي استحقاقي مناطق محروم به جاي پرداخت هزينه مرخصي و جايگزيني درصد فوق العاده محروميت مناطق محروم در احكام حقوقي پرسنل
 629.   طرح افزايش تعداد بيمه شدگان و بيمه همگاني
 630.   موضوع پرداخت حق بيمه ماده 66 در گزارش پرداخت كارگاهها
 631.   كاهش استفاده از كاغذ و جلوگيري از اتلاف وقت
 632.   در خصوص دريافت ليستها
 633.   چاپ كلمه « المثني » بر روي دفاتر درماني المثني
 634.   قسمت C مقايسه ليستها و بازرسي از منوي گزارشات بازرسي واقعيت را نشان نمي دهد كه مستلزم ايجاد تغييرات مي باشد .
 635.   فاقد عنوان
 636.   اسامي افراد تحت تكفل به ترتيب « تاريخ تولد » نمايش داده شود
 637.   چاپ عبارت « اعتبار دفاتر درماني فرزندان زير 2 سال لغايت 2 سالگي منظور مي گردد .» بر روي دفاتر 
 638.   اضافه شدن اسامي پايتخت كشورها به ليست شهرها
 639.   امكان حذف شماره مسلسل شناسنامه و كد ملي در يك مورد خاص
 640.   تخصيص محلي براي درج كد كارگاه در فرم هاي بيمه رانندگان
 641.   محلي براي ثبت توضيحات براي هر منو در سيستم
 642.   فاقد عنوان
 643.   روانكاوي شخصيت كارمند
 644.   اتومبيلهاي سازمان
 645.   اصلاح سيستم تلفيق اموال
 646.   اصلاح سيستم حقوقي و دستمزد در خصوص محاسبه تفاوت حق بيمه همكاران جانباز
 647.   فاقد عنوان
 648.   موزه ويتريني مخصوص درب ورودي سازمان 2- جدا شدن تلفنخانه از نگهباني 
 649.   اصلاح پورسانتاژ
 650.   فاقد عنوان
 651.   در خصوص خلافي خودرو نگهداري
 652.   كاهش هزينه سوخت و اتلاف سوخت و جلوگيري از فرسودگي ماشينهاي اداري
 653.   ساخت و ساز فضاي بايگاني و بكار گيري سيستم هاي كامپيوتري
 654.   در خصوص هفته يا روز 25 تير تأمين اجتماعي
 655.   فاقد عنوان
 656.   جلوگيري از لغو رياضي فني و لغو تأييد ليست پس از محاسبه پيمان
 657.   صدور سيستمي و مكانيزه مفاصاحساب
 658.   ذخيره شرح متن درست توضيحات شيت گزارش بازرسي
 659.   ارتباط سيستم بانك درآمد سازمان با بانك رفاه كارگران
 660.   اصلاح سيستم اعلاميه در حسابداري
 661.   كاهش تعداد مراجعات
 662.   تصويب حداقل تعداد كارگر شاغل در يك كارگاه براي كارگاههاي مختلف مشمول بيمه
 663.   طراحي فرم مأموريت اداري همكاران
 664.   آرم بغل نويسي ماسين هاي اداري
 665.   فاقد عنوان
 666.   اختصاص يك روز در هر ماه در وقت اضافه كاري _ بعد از وقت اداري
 667.   پيام تبريك روز تولد همكاران بوسيله پيامك
 668.   طراحي منوي راهنماي سيستم
 669.   طراحي منوي جهت ابلاغ كارنامه و افزايش برگه هاي دفترچه درمان
 670.   فاقد عنوان
 671.   كنترل و نظارت  در تسريع امور پيمانكاران
 672.   ارائه شناسنامه مرحوم و مستمري بگيران بهنگام دريافت مستمري از بانك توسط وكيل
 673.   فاقد عنوان
 674.   بازنگري نرخ حق بيمه زنان در خصوص فوت
 675.   محاسبه حق بيمه ، بيمه شدگان خاص ( اختياري ، مشاغل آزاد ...) بر حسب روز
 676.   كارانه فيشهاي احتساب خدمت نظام وظيفه
 677.   در رابطه با اتوماتيك وارد شدن شماره هاي بيمه اختياري و مشاغل آزاد
 678.   ارتقاء سطح علمي كاركنان
 679.   اعمال سوابق يكسال در يك رديف سوابق خام بيمه شدگان
 680.   فاقد عنوان
 681. قراردادن بخشنامه ها و دستورات اداری سازمان با فرمت پی دی اف در سایت اداره کل
 682. مشاهده سوابق بیمه طبق بازرسی در سیستم امور فنی بیمه شدگان جهت پرداخت تعهدات کوتاه مدت
 683. اصلاح ساختار در روابط کارگر و کارفرما و همچنین نقش دولت
 684. فاقد عنوان
 685. فاقد عنوان
 686. اصلاح سیستم حقوق و دستمزد اوراکل
 687. تجدید نظر در صدور دفترچه ها و یا اعتبار دفترچه های حرف و مشاغل و اختیاری
 688. صدور فیش مکانیزه جهت پرداخت حق الاجرا در سیستم اوراکل
 689. تغییرات در سیستم دفتر بازرسی
 690. پیگیری بیشتر مطالبات سازمان
 691. بازخرید مرخصی استحقاقی کارکنان رسمی مازاد بر ۶۰ روز در یکسال
 692. فاقد عنوان
 693. اعمال صحیح کمک دولت در سیستم
 694. پرداخت کمک هزینه ازدواج جهت همکاران
 695. درج تاریخ مهلت پرداخت در رسید لیست و فیش های پرداختی در سیستم اوراکل
 696. حذف تایید مسئول درآمد و رییس شعبه در خصوص لیستهای معوق کارگاهی در سیستم اوراکل
 697. استفاده از پیامهای سازمانی در هنگام انتظار مکالمات تلفن
 698. تعریف صحیح و یکسان در خصوص قراردادهای تکنفره
 699. مشخص کردن مدت اعتبار بازرسیها
 700. عدم درج سمت در کارتهای شناسایی همکاران
 701. تبلیغات جهت افزایش تعداد بیمه شدگان
 702. فاقد عنوان
 703. شمول بیمه قالیبافان جهت استفاده از خدمات درمان
 704. روش های اجرایی قدیمی که با توجه به قوانین و مقررات بعدی قابل تجدید نظر باشد
 705. طراحی و اصلاح سیستم باجه دریافت در خصوص ثبت کارکرد
 706. خرید خودروی کمک دار جهت شعبه
 707. اصلاح سیستم بازرسی در خصوص کشف کارگاه جدید
 708. اصلاح سیستم بازرسی
 709. کمک بلاعوض غیر شمول و وام غیرشمول
 710. برگزاری کلاس آموزشی و توجیهی آمار ماهانه
 711. اعمال شرط پرداخت جهت تایید لیست حق بیمه رانندگان در سیستم اوراکل
 712. فاقد عنوان
 713. اصلاح سیستم حقوق دستمزد در سیستم اوراکل
 714. تسهیل و تسریع در امر ابلاغ دعوتنامه از کارفرما
 715. ایجاد منوی ثبت مجوز صیادی شناوران و مطابقت با لیستهای ارسالی
 716. بخشودگی جرایم
 717. تصحیح آمار بیمه بیکاری در سیستم
نوشته شده توسط کمیته نظام پیشنهادات - هرمزگان در شنبه یازدهم خرداد 1387 ساعت 16:28 | لینک ثابت |